Vyhodnocení spokojenosti klientů za rok 2018

Stejně jako v minulých letech společnost CENTRA a.s. oslovila své klienty pro vyjádření názorů na kvalitu poskytovaných služeb a celkovou úroveň spolupráce za rok 2018.

Výsledky tohoto průzkumu jsou pro společnost velmi důležitým faktem vedoucím k neustálému zlepšování péče o klienty a vodítkem k docílení správného směru ke klientově plné spokojenosti.

Děkujeme všem klientům, kteří vrátili vyplněný dotazník. Pozitivní hodnocení naší činnosti nás těší a velmi si spolupráce vážíme. Negativní hodnocení, připomínky a požadavky mají pro nás též velký význam a na jejich řešení budeme soustavně pracovat.

Souhrnné vyhodnocení

→   s komunikací se zaměstnanci je velmi spokojeno 15% klientů, spokojeno 61% klientů

 

→   jako velmi profesionální hodnotí naší společnost 9% klientů, jako profesionální 75%

 

→   kvalitu námi dodávaných služeb hodnotí jako mnohem lepší oproti konkurenci 14% klientů, o něco lepší     

      33% a jako zhruba na stejné úrovní s konkurencí 42% klientů

 

→   ceny našich služeb v porovnání s konkurencí označilo 54% klientů jako přibližně stejně přijatelné

 

→   s přístupem k řešení problémů a reklamací je velmi spokojeno či spokojeno dohromady 65%

 

→   společnost by dále doporučilo 60% klientů

 

→   při celkovém hodnocení společnosti jako ve škole 18% klientů udělilo výborně, 46% chvalitebně, 24%     

      dobře, 9% dostatečně a 3% nedostatečně

 

 

 Rychlý kontakt a důležitá spojení

CENTRA, a.s.
Palác Anděl,Plzeňská 3185/5b
150 00  Praha 5

IČ: 18628966
DIČ: CZ18628966
  • +420 251 119 400
  • +420 251 119 411
  • info@centra.eu
  • ID datové schránky: p78n6h2

Ozveme se vám